จะขอใบอนุญาตอาวุธปืน สามารถขอกับผู้ใดได้บ้าง

Loading...

ผู้มีอำนาจอนุญาต

1.อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุน (ป.3) เขตกรุงเทพฯ ได้แก่

ผู้บังคับการกองทะเบียน

รองผู้บังคับการกองทะเบียน

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือผู้รักษาราชการแทน

จังหวัดอื่นๆ ได้แก่ นายอำเภอ ( และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

2. ออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (ป.12) เขตกรุงเทพฯ และทั่วราชอาณาจักร ได้แก่

ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเฉพาะในเขตจังหวัด และเฉพาะผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น

3. การตั้งร้านค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจอนุมัติให้นาย ทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาต

4. การขออนุญาตตั้งร้านค้าวัตถุระเบิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจอนุมัติให้นาย ทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาต

5. การขออนุญาตมีและใช้วัตถุระเบิดในราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจอนุมัติให้นาย-ทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาต

6. การตั้งร้านค้า ทำ/สั่ง นำเข้าดอกไม้เพลิง นายทะเบียนท้องที่ มีอำนาจออกใบอนุญาต (ยกเว้นดอกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟต้องขอความเห็นชอบ จาก รมว.มท. ก่อน)
Loading...

You may also like...

error: Error !